arf

Jsou české rodinné firmy odolnější proti krizi?

Barbora Veselá
22/10/2019
arf

Vážení obchodní přátelé,

jménem Asociace rodinných firem, z. s., Bank Gutmann AG, C.O.T media s.r.o., Crowe Česká republika, Pavelka s.r.o., advokátní kancelář a DELOR INTERNATIONAL spol. s r.o. si Vás dovolujeme přizvat ke spolupráci na unikátním projektu s cílem odpovědět na otázku: "Jsou české rodinné firmy odolnější proti krizi?”

Součástí projektu je připravovaný historicky nejrozsáhlejší průzkum mezi rodinnými firmami, který poskytne celkový přehled o připravenosti rodinných firem v ČR na ekonomickou recesi.

Vedle důležitých statistických údajů nabídne Vám, partnerům a všem respondentům, jedinečnou přidanou hodnotu v podobě zpětné vazby na připravenost Vaší firmy na možné nepříznivé ekonomické podmínky a také konkrétní doporučení ke zvýšení odolnosti dílčích oblastí Vašeho podnikání.

Výstupem výzkumu bude individuální ratingové ohodnocení každého účastníka a celková závěrečná zpráva bude spolu s expertními komentáři poskytnuta v anonymizované podobě všem účastníkům, odborné veřejnosti a médiím.

Průzkumu se můžete osobně zúčastnit již od prosince 2019, kdy bude dotazníkový formulář k dispozici na stránkách Asociace rodinných firem (www.asociacerf.cz) a zároveň jej naleznete jako přílohu prosincového čísla časopisu BE THE BEST vydávaného společností C.O.T. media s.r.o.

Krizi můžeme vnímat jako problém, stejně tak jako příležitost. Pokud si již nyní stejně jako my kladete otázku “jak dalece jsme připraveni?”, volíte si příležitost.

Za Asociaci rodinných firem,

Jan Pavelka,

předseda ARF

 
loga