Advisory

Məsləhət

Məqsədləri nailiyyətə çevirməyə kömək etməyə hazır olan dünya səviyyəli mütəxəssislər qrupunun xidmətlərindən yararlanın.

Məsləhət

Aşağıdakı məsləhət xidmətlərini təklif edirik:

 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
 • Qiymətləndirmə
 • Şirkətin təşkili
 • Biznesin planlaşdırılması
 • Büdcə və xərclərə nəzarət
 • Aktivlərin idarə olunması
 • Layihənin idarə olunması
 • Strateji planlar
 • Bərpaya ehtiyac olan sahə
 • Motivasiya sisteminin inkişafı və tətbiqi
 • İslam bankçılığının qurulması
 • Şirkətlər üçün İslam bankçılığı üzrə məsləhət xidmətləri
 • Turizm biznesinin qurulması və idarə edilməsi