Industrial Metals and Mining

Metallurgiya və Mədən 

Metallurgiya və Dağ-Dədən sənayesi çox sayda şirkətin inkişaf və istehsalında fəal iştirak etdiyi olduqca böyük bir sənayedir.

Metallurgiya və Mədən sənayesi

Metallurgiya və dağ-mədən sənayesi bir çox şirkətin inkişafında mühüm rol oynayan bir sahədir. Dəmir və polad, alüminium, dəyərli metallar, minerallar və xam metal bazarı mədən sənayesini təşkil edir. Sektor dağ-mədən layihələrinin intensiv inkişafı, risklərin idarə edilməsi və yataqların kəşfi kimi müxtəlif məqsədlər üçün fond bazarlarında kapital tələb edir.

İnkişaf və sabitliyi qorumaq üçün metallurgiya və dağ-mədən sənayesinin standartları daim genişlənməlidir. Bütün istehsal prosesi üçün “ABAK-Az Crowe Ltd” fərqli xidmətlər göstərir. Komandamız uzunmüddətli hədəflərə çatmağı təmin edən metallurgiya və dağ-mədən sənayesi üçün innovativ həll yolları təklif edən mütəxəssislərdən ibarətdir.