Rashad Husseynov

Rəşad Hüseynov
CA, ACCA, ADAB

Audit üzrə Partnyor
ABAK-Az Crowe Ltd
CV