Irshad Mammadov

İrşad Məmmədov

Qiymətləndirici-ekspert
ABAK-Az Crowe Ltd
CV