Dịch vụ đào tạo về IFRS

Chúng tôi có thể cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) theo yêu cầu cụ thể và đa dạng của từng khách hàng.

Trước khi thực hiện, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu và mức độ nắm bắt về Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) của người học để bảo đảm nội dung và cách thức đào tạo được thiết kế phù hợp nhất.

Các khóa đào tạo có thể tổ chức trực tiếp hay trực tuyến, từng lần hay định kỳ. Các buổi đào tạo sẽ được quay phim lại để người học có thể xem lại sau đó.

Các tài liệu đào tạo được trình bày chi tiết và rõ ràng và gủi cho từng học viên.

Cuối mỗi khóa đào tạo, chúng tôi sẽ thực hiện các bài kiểm tra để bảo đảm người học nắm vững các kiến thức được đào tạo. Sau khóa học, người học vẫn có thể liên lạc và trao đổi với các chuyên gia của chúng tôi về các nội dung học và cách họ áp dụng trong công việc.

Chúng tôi có thể cung cấp các bài kiểm tra định kỳ để giúp nhân sự của doanh nghiệp được thường xuyên rèn luyện và cập nhật về Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.