BHXH TP. Hồ Chí Minh: Phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trước 1/03/2019

2019/01/17

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2717/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. HCM. Theo đó,

 • Kể từ ngày 01/01/2019, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu vùng trong thang bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới như sau:
  • Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.
  • Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLD-BNN như sau:
  • Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.
  • Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Chậm nhất đến ngày 28/02/2019, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lươngđóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới.
 • Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh Iương tối thiểu vùng đúng quy định trên. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của NLĐ đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.