123

ПРОЦЕСУАЛЬНІ «КАРАНТИННІ» СТРОКИ згідно КАС України «ПО-НОВОМУ»

Лариса Мішакіна, адвокат AC Crowe Ukraine
30.07.2020
123

Як відомо, 18 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Номер та дата реєстрації Закону - №3383 від 23.04.2020 (далі – Закон № 3383).

З урахуванням того, що оскарження дій/бездіяльності органів ДПС, оскарження ППР відбувається саме за правилами адміністративного судочинства, потрібно відмітити зміни, які вносяться саме до КАСУ.

Перш за все, потрібно відмітити, що з початку дії карантину КАСУ вже зазнав змін в частині, що стосується порядку проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду та в частині продовження процесуальних строків на подання сторонами документів під час дії карантину.

Що стосується даних змін, то нажаль не всі суди були готові проводити судові засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду через відсутність у них технічної можливості. А також були випадки, коли через велику кількість судових засідань в режимі відеоконференцій система не витримувала навантаження і судові засідання просто не відбувалися.

Тоді, Розділ VI «Прикінцеві положення» КАСУ було доповнено пунктом 3 Законом № 540-IX від 30.03.2020 (далі – Закон № 540-IX), згідно якого під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк дії карантину, пов’язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Тобто, процесуальні строки продовжувалися «за замовчуванням» на строк дії карантину. Коли законодавець приймав такі зміни до КАСУ, то не врахував можливість продовження строку дії карантину, який з березня 2020 року по сьогоднішній день був продовжений декілька разів. Більше того, є вже певні чутки про ще подальше його продовження.

Що в результаті ми маємо? - Окружний адміністративний суд міста Києва, як відомо, - має велику завантаженість з розгляду судових спорів, тому справи могли слухатися від 6 місяців до 2 років і до оголошення карантину. Нещодавно, переглядаючи судову практику у податкових спорах, натрапила на справу, провадження у якій було відкрито даним судом у 2017 році, а рішення прийнято – у червні 2020 року!!! Тож, з прийняття Закону № 540-IX про внесення змін до КАСУ, відповідачі, зокрема – ДПС, отримали так зване «продовження строків» на подання документів на час дії карантину. Наприклад, провадження у справі відкрито у середині травня 2020 року, за приписами КАСУ – відповідач має право подати відзив проти позову у строки, що встановлені судом в ухвалі про відкриття провадження (зазвичай – це 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі). Але з урахуванням вимог п. 3 Розділу VI КАСУ в редакції Закону 540-IX - такий строк не може бути меншим, ніж строк дії карантину. На сьогодні дія адаптивного карантину встановлена до 31.07.2020 року. Тобто, у такому випадку, отримавши ухвалу суду про відкриття провадження у травні 2020 року, відповідачі цілком законно можуть не подавати відзив на позов до 31 липня 2020 року (тобто, у даному випадку - 2 місяці!!!).

Якщо дивитися на ситуацію реально, то для підготовки відзиву на позовну заяву потрібно від 3 до 5 робочих днів (залежно від складності справи, звісна річ, - інколи більше, інколи - менше), але не 2 місяці точно! Таким чином, строки розгляду справ затягуються.

Повертаючись до Закону № 3383, потрібно відмітити, що в статусі «підготовки на підпис» він перебував з 18.06.2020 до 03.07.2020 року – саме тоді його було повернуто з підписом Голови ВРУ. А 06.07.2020 року - Закон направлено на підпис Президенту. 14 липня 2020 року повернуто з підписом і, нарешті, - 16 липня 2020 року Закон опубліковано у газеті «Голос України».  Тепер – це Закон № 731-IX.

Згідно із Законом № 731-IX пункт 3 розділу VI «Прикінцеві положення» КАСУ викладено в такій редакції:

«3. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином».

Також, потрібно звернути увагу на Розділ ІІ № 731-IX «Прикінцеві та перехідні положення», згідно з п. 1 якого – він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тобто, - з 17 липня 2020 року.

Згідно п. 2 даного Розділу процесуальні строки, які були продовжені, зокрема,  відповідно до пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» КАСУ в редакції Закону № 540-IX, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

Тож, з набранням чинності Законом № 731-IX питання поновлення процесуальних строків згідно КАСУ під час дії карантину набуде дещо «інших кольорів» - сторона, яка їх пропустить має право на поновлення, але за умови доведення поважності причин такого пропуску та доведення факту того, що це трапилося саме через карантинні обмеження.