People

Найбільш розповсюджені хибні доводи податківців, які вони використовують під час складання актів документальних перевірок (частина друга).

Михайло Кочеров, асоційований партнер AC Crowe Ukraine
20.10.2020
People

Це друга стаття в ряді статей стосовно «стандартних» хибних доводів податківців. З попередньою статтею Ви маєте можливість ознайомитися за наступним посиланням (частина перша).

ІV. Довід податківців: в ланцюгу поставок товару попередні постачальники порушили податкове законодавство, що позбавляє останнього платника податку (покупця) на податковий кредит.  

Контраргумент: допущені попередніми постачальниками у ланцюгу постачання товару певні порушення податкового законодавства тягнуть негативні наслідки саме для таких постачальників та не впливають на право позивача (добросовісного платника податку) на віднесення до складу податкового кредиту сплаченого податку на додану вартість постачальникам товару та заявлення до бюджетного відшкодування від'ємного значення з податку на додану вартість. Лише встановлення у встановленому законом порядку факту узгодженості дій платника податків з недобросовісними платниками податків (постачальниками) з метою незаконного отримання податкових вигод або його обізнаності з такими діями постачальників, чи сприяння ухиленню постачальниками товару у ланцюгу постачання від виконання податкових зобов'язань може свідчити про незаконність формування податкового кредиту.

V. Довід податківців: щодо посадових осіб підприємства - платника податків або посадових осіб контрагентів такого платника порушені кримінальні справи по факту ухилення від оподаткування, тому, господарські операції є фіктивними.

Контраргумент: надаючи правову оцінку доводам податкового органу щодо фіктивності спірних господарських операцій, слід виходити з того, що на час складання податківціями акту перевірки не існує жодного обвинувального вироку суду в межах кримінального провадження. В свою чергу, формальне посилання фіскального органу на існування досудового розслідування в межах кримінального провадження не може бути підставою для висновків щодо нереальності здійснення господарських операцій між платником податку та контрагентами.

VІ. Довід податківців: у контрагента платника податків «мало» основних фондів, що свідчить про фіктивність господарських операцій з таким контрагентом.

 

Контраргумент: відсутність у контрагента платника податків основних фондів не свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей у контрагента на виконання господарських зобов'язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань, що унеможливлює здійснення господарської діяльності, оскільки така відсутність не позбавляють контрагента можливості здійснювати посередницьку діяльність, залучати виробничі та трудові ресурси інших суб'єктів господарювання для виконання зобов'язань по укладеним ним договорам.

 

Сподіваємося, що ця інформація  стала для Вас цікавою. Якщо Ви зіткнулися з аналогічними або іншими хибними доводами податківців, ми будемо раді професійно допомогти Вам.