G. Gersie, R. Burgos en S. Zeeuw

Scriptieprijs 2017

G. Gersie, R. Burgos en S. Zeeuw
drs. Romeo Burgos RA en de Governar van de Centrale Bank van Suriname drs. G. Gersie overhandigen de prijzen aan de winnaar Sierah Zeeuw
Op 31 januari 2018 werd in een drukbezochte Torarica Royal Ballroom de eerste Crowe Horwath Burgos Accountancy Scriptieprijs overhandigd aan winnares Siërah Zeeuw. De prijs bestaat uit een prachtige award en een geldbedrag van USD 2.000,-. Deze prijzen zijn overhandigd door de Governor van de Centrale Bank van Suriname, drs. Glenn Gersie, en de Managing Partner van Crowe Horwath Burgos Accountants, drs. Romeo Burgos RA.
Het was de eerste keer dat er op het gebied van accountancy een scriptieprijs werd uitgereikt in Suriname. De scriptieprijs is met ingang van het studiejaar 2017/2018 door het accountantskantoor Crowe Horwath Burgos Accountants N.V. in het leven geroepen. 
Scripties die meedingen naar de prijs, moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moeten de scripties met minimaal een acht als eindcijfer zijn beoordeeld door de desbetreffende onderwijsinstelling. Er is voor een acht gekozen, omdat dit cijfer een ruime voldoende aanduidt en aansluit op de academische norm cum laude. Andere voorwaarden zijn dat de student moet zijn afgestudeerd aan een in Suriname gevestigde universiteit of hogeschool en dat de scriptie niet ouder is dan 2 jaar. 
De doelstelling van deze prijs is om studenten te stimuleren vaker voor de studierichting accountancy te kiezen en goed onderzoek te doen op dit vakgebied. Het accountantskantoor hoopt dat het grote tekort aan accountants hierdoor op korte termijn zal worden ingelopen.

De winnaar van de eerste scriptieprijs is mevrouw Siërah Zeeuw, die in de maand oktober 2017 afstudeerde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De titel  van haar scriptie luidt “De implementatie van het risk-based interne audit plan binnen de divisie Corporate Audit van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.”
De heer drs. Silvano Tjong -Ahin, die deel uitmaakte van de jury, maakte de winnaar bekend en belichtte de criteria die zijn gehanteerd bij het beoordelen van de scriptie. De overige juryleden waren drs. William Deel RA RE, dr. Arleen Emanuels MBA, drs. Shirley Sowma en drs. Susan Trott RA. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking hield Siërah Zeeuw een presentatie, waarbij zij in het kort haar scriptie, de motivatie erachter en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen belichtte.

Romeo Burgos, Managing Partner van Crowe Horwath Burgos Accountants, benadrukte het belang van degelijk onderzoek op het gebied van accountancy. Hij sprak de hoop uit met deze prijs wo- en hbo-studenten te motiveren en enthousiasmeren om kwalitatief hoogwaardig en voor Suriname relevant onderzoek te verrichten op het terrein van accountancy. Verder benadrukte hij het belang van een goede financiële huishouding en controle door deskundigen die zich verdiepen in het ontwerp, de beheersing en de controle van financiële systemen.

Crowe Horwath Burgos Accountants N.V. is een full member firm van de gerenommeerde organisatie Crowe Horwath International, die momenteel de achtste positie bekleedt in de wereld van Financial Audit, Accounting & Tax. Deze full member-status is een extra waarborg voor de kwaliteit van de dienstverlening.