Crowe Horwath Burgos Accountants Scriptieprijs

Crowe Horwath Burgos Accountants Scriptieprijs 2017

Eerste Crowe Horwath Burgos Accountancy scriptieprijs binnenkort een feit

Crowe Horwath Burgos Accountants Scriptieprijs
Paramaribo - Crowe Horwath Burgos Accountants NV wil studenten op universitair en hbo niveau stimuleren en enthousiasmeren om kwalitatief goed en voor Suriname relevant onderzoek te doen op het gebied van accountancy. Zij hoopt verder hiermee studenten te stimuleren voor de Studie richting accountancy te kiezen. Het is een feit dat er te weinig accountants zijn in Suriname en er wordt onvoldoende onderzoek verricht op dit vakgebied.
Het accountantskantoor Crowe Horwath Burgos Accountants N.V. heeft met ingang van het studiejaar 2017/2018 een jaarlijks terugkerende scriptieprijs in het leven geroepen voor de beste scriptie op het gebied van Accountancy. De thesis wordt beoordeeld door een jury bestaande uit professionals uit verschillende sectoren in Suriname. De samenstelling van de jury is al volgt: Drs. William Deel RA RE, Dr. Arleen Emanuels MBA, Drs. Shirley Sowma, Drs. Silvano Tjong Ahin en Drs Susan Trott RA.
De student met het beste afstudeerstuk wordt beloond met een unieke glas gravure en geldsbedrag van USD 2.000, -
De scripties die meedingen naar de prijs van beste scriptie moesten voldoen aan enkele voorwaarden waaronder dat de scriptie met minimaal een acht als eindcijfer moest zijn beoordeeld door de onderwijsinstelling. Er is voor een acht gekozen omdat dit cijfer een ruime voldoende is en aansluit op de academische norm Cum laude. Enkele andere voorwaarden zijn dat de student op een in Suriname gevestigde hoge school of universiteit moet zijn afgestudeerd en dat de scriptie niet ouder mag zijn dan 2 jaar dit vanwege het feit dat dit het eerste jaar is en zo de hebben studenten die vorig jaar zijn afgestudeerd ook de mogelijkheid hebben om mee te doen.
Voor zover bekend is dit de eerste keer in Suriname dat er een prijs wordt gegeven voor een scriptie op het vakgebied Accountancy.
Het valt ook op dat de opleidingen en studierichtingen die te maken hebben met accountancy heel weinig zijn in vergelijking met andere verwante studierichtingen.
Vermeldenswaard is dat de behoefte aan accountants veel groter is dan het huidig aantal van 50 waarvan 32 geregistreerd zijn bij de Surinaamse Vereniging van Accountants .
Crowe Horwath Burgos Accountants N.V. is een full member firm van een internationaal gerenommeerde accountantsorganisatie, namelijk Crowe Horwath International die momenteel de nummer 8 in de wereld is op het gebied van Financial Audit, Accounting & Tax.
Deze full member status is een extra waarborging van de kwaliteit van de dienstverlening.
U wordt van harte uitgenodigd voor de eerste editie van de uitreiking van de Crowe Horwath Burgos Accountants Scriptieprijs.
Datum: 31 januari 2018
Tijd: 19.00u - 21.00u
Locatie: Ballroom van Hotel Royal Torarica