de heer drs. Maurice L. Roemer overhandigt de prijs aan de winnaar mevrouw Súfania Sh. Hassankhan

Crowe Burgos Accountants Scriptieprijs 2019

Uitreiking van de derde Crowe Burgos Accountants Scriptierijs

de heer drs. Maurice L. Roemer overhandigt de prijs aan de winnaar mevrouw Súfania Sh. Hassankhan
de heer drs. Maurice L. Roemer overhandigt de prijs aan de winnaar mevrouw Súfania Sh. Hassankhan
Op 6 februari 2020 vond in een drukbezochte Ballroom van Royal Torarica de uitreiking plaatst van de derde editie van de Crowe Burgos Accountants Scriptieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de student met de beste scriptie op het gebied van accountancy. De winnaar van de accountancy scriptieprijs 2019 is geworden mevrouw Súfania Sh. Hassankhan. Haar scriptie is getiteld Enterprise Risk Management in Suriname’s banking sector. An investigation of the extent of adoption of Enterprise Risk Management (ERM) by banks in Suriname. De prijs bestaande uit een award en een geldbedrag van SRD 15.000 werd overhandigd door de Hoofddirecteur van N.V. Self Reliance de heer drs. Maurice L. Roemer en de Managing Partner van Crowe Burgos Accountants, drs. Romeo Burgos RA. Mevrouw drs. Susan Trott RA maakte namens de jury de winnaar bekend en belichtte de criteria die zijn gehanteerd bij het beoordelen van de scriptie. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking hield Súfania Hassankhan een presentatie, waarbij zij in het kort haar scriptie, de motivatie erachter en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen belichtte.

Crowe Burgos Accountants N.V. hoopt met deze jaarlijks terugkerende scriptieprijs studenten te stimuleren voor de studie richting accountancy te kiezen. De thesis wordt beoordeeld door een jury bestaande uit professionals uit verschillende sectoren in Suriname. Een van de voorwaarden voor deelname aan de scriptieprijs is dat de scriptie met minimaal een acht als eindcijfer moest zijn beoordeeld door de onderwijsinstelling. Er is voor een acht gekozen omdat dit cijfer een ruime voldoende is en aansluit op de academische norm Cum laude. Overige belangrijke voorwaarden zijn dat de student op een in Suriname gevestigde hogeschool of universiteit moet zijn afgestudeerd, de ingezonden scriptie niet eerder is ingezonden, de student mag niet langer dan 2 jaar reeds zijn afgestudeerd.

Crowe Burgos Accountants N.V. is een full member firm van een internationaal gerenommeerde accountantsorganisatie, namelijk Crowe Global. Crowe Global behoort tot de top acht van internationale netwerken voor Accounting en Auditing, met meer dan 33.000 professionals aangesloten bij 200 onafhankelijke kantoren in meer dan 130 landen over de gehele wereld. Het netwerk van Crowe Global biedt Crowe Burgos Accountants N.V. de mogelijkheid om internationale kennis en relaties binnen het bereik te brengen van onze lokale gemeenschap in het algemeen en onze cliënten in het bijzonder.