Overhandiging prijs scriptieprijs

Crowe Burgos Accountants Scriptieprijs 2018

Overhandiging prijs scriptieprijs
Kathleen Singh-Djojopawiro (m) neemt de geldprijs voor het winnen van de Crowe Burgos Accountants Scriptieprijs op symbolische wijze in ontvangst.

Op 7 februari 2019 vond in de Ballroom van Royal Torarica de uitreiking plaatst van de tweede editie van de Crowe Burgos Accountants Scriptieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de student met de beste scriptie op het gebied van accountancy. De winnaar van de accountancy scriptieprijs 2018 is geworden mevrouw Kathleen Singh-Djojopawiro. Haar scriptie is getiteld The business value of Knowledge Management: A Case Study of the Coca Cola Bottling Company in Suriname, Fernandes Bottling Company NV. De prijs bestaande uit een glas gravure en een geldbedrag van SRD 15.000 werd overhandigd door de Governor van de Centrale Bank van Suriname, drs. Glenn Gersie, en de Managing Partner van Crowe Burgos Accountants, drs. Romeo Burgos RA. De eerste editie van de scriptieprijs werd gewonnen door Siërah Zeeuw.

Crowe Burgos Accountants N.V. hoopt met deze jaarlijks terugkerende scriptieprijs studenten te stimuleren voor de studie richting accountancy te kiezen. De thesis wordt beoordeeld door een jury bestaande uit professionals uit verschillende sectoren in Suriname. Een van de voorwaarden voor deelname aan de scriptieprijs is dat de scriptie met minimaal een acht als eindcijfer moest zijn beoordeeld door de onderwijsinstelling. Er is voor een acht gekozen omdat dit cijfer een ruime voldoende is en aansluit op de academische norm Cum laude. Enkele andere voorwaarden zijn dat de student op een in Suriname gevestigde hogeschool of universiteit moet zijn afgestudeerd.

Vermeldenswaard is dat de behoefte aan accountants veel groter is dan het huidig aantal in Suriname actieve accountants. Het valt ook op dat de opleidingen en studierichtingen die te maken hebben met accountancy heel weinig zijn in vergelijking met andere verwante studierichtingen.

Crowe Burgos Accountants N.V. is een full member firm van een internationaal gerenommeerde accountantsorganisatie, namelijk Crowe Global. Crowe Global behoort tot de top acht van internationale netwerken voor Accounting en Auditing, met meer dan 33.000 professionals aangesloten bij 200 onafhankelijke kantoren in meer dan 130 landen over de gehele wereld. Het netwerk van Crowe Global biedt Crowe Burgos Accountants N.V. de mogelijkheid om internationale kennis en relaties binnen het bereik te brengen van onze lokale gemeenschap in het algemeen en onze cliënten in het bijzonder.