audit

Revīzija

Revīzija pēc Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS); Ar likumdošanu noteikto revīziju veikšana un citi
Ticama finanšu informācija par uzņēmumu ļauj tā īpašniekiem pieņemt pareizus uzņēmējdarbības lēmumus. Mūsu misija ir nodrošināt īpašniekiem, uzņēmuma vadībai un pārējiem finanšu pārskatu lietotājiem pārliecību, ka finanšu informācija ir patiesa un pilnīgi atspoguļo uzņēmuma darbības finansiālo stāvokli.

Mūsu komanda

iveta
Iveta Rutkovska
Partner
Crowe DNW SIA
Maria
Marija  Rubcova
Director, Sworn auditor
Crowe DNW SIA
dace kolesina lv
Dace Kolesina
Sworn Auditor
Crowe DNW SIA