Tax

Vergi

Vergi öhdəliklərinin düzgün müəyyən edilməsi və vaxtında yerinə yetirilməsi sizə öz diqqətinizi daha çox inkişafa yönəltməyə imkan verir.

Vergi

Peşəkar vergi məsləhətçiləri olan şirkətimiz sizə aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

  • Mühasibat uçotu və vergitutma qaydalarının hazırlanması;
  • Sənədin işləmə qaydalarının hazırlanması;
  • Vergi, hüquq və mühasibat uçotu ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;
  • Xarici korporativ şəxslərə xidmətlər;
  • Əlavə dəyər vergisi.