Risk

Risk

Bizim məqsədimiz bu günün və sabahın problemlərini həll etmək üçün strateji risk anlayışını və əminliyini təmin etməkdir.

Risk

İş mühiti mürəkkəbdir, daim dəyişir və qeyri-müəyyənliklərlə doludur. Müəssisə iş səmərəliliyini təhdid edən gözlənilməz problemlərlə üzləşməyə yaxşı hazırlaşmasa, bütün bunlar fəlakətli nəticələrə, o cümlədən şirkətin dağılmasına səbəb ola bilər. 
Gündəlik əməliyyatlar üçün vəsait çatışmazlığı səbəbindən təşkilat bu cür risklərə məruz qalan maliyyə, texnoloji və idarəetmə sistemlərinin müəyyənləşdirilməsinə məqsədəuyğun yanaşmalı və onların azaldılması üçün tədbirlər hazırlamalıdır.

Aşağıda risklərin idarə edilməsi üzrə xidmətlərimizi təqdim edirik:

  • Biznes riski;
  • Tənzimləmə riski;
  • Texnoloji risk;
  • Saxtakarlıq riski;
  • Əməliyyat riski;
  • Maliyyə riski.