Valuation

Qiymətləndirmə

Aktivlərin bütün növləri üzrə kompleks qiymətləndirmə və müştərilərə lazımi məsləhətlərin verilməsi.

Qiymətləndirmə

 • Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi;
 • Girovun qiymətləndirilməsi;
 • Daşınmaz əmlak və torpaq sahələri;
 • Nəqliyyat vasitələri, avadanlıq və maşınların qiymətləndirilməsi;
 • İş ziyanının qiymətləndirilməsi;
 • Əmlaka dəyən zərərin qiymətləndirilməsi;
 • Biznesin qiymətləndirilməsi;
 • İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi;
 • Mülkiyyətin qiymətləndirilməsi.

           Tətbiq olunan standartlar

 • IFRS, Milli Mühasibat Uçotu Standartları
 • Azərbaycan Milli Qiymətləndirmə Standartları
 • RICS standartları (Red Book, BOMA)
 • Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartları (IVS)