Accounting

Mühasibat uçotu

Peşəkarlar tərəfindən yüksək səviyyəli mühasibat sistemi və xidmətləri yaratmaqla bu gün və gələcəkdə ehtiyac duyduğunuz keyfiyyətli həlləri hazırlamağa və həyata keçirməyə hazırıq.

Mühasibat uçotu 

Şirkətimiz sizə aşağıdakı mühasibat uçotu xidmətlərini təqdim edir:

  • Mühasibat uçotunun təşkili
  •  Autsorsinq
  • Layihə uçotu
  • Əmək haqqı və vergilərin hesablanması
  • ƏDV uyğunluğu uçotu
  • Maliyyə və vergi uçotu
  • Büdcə nəzarəti
  • Nəzarət və proqram təminatı