Food and Commodities

Qida Sənayesi

Qida sənayesi üçün geniş təcrübəyə əsaslanan ixtisaslaşmış xidmətlər.

Qida Sənayesi

Qida sənayesi bir çox problemlərin həllini tələb edən dəyişkən, mürəkkəb və rəqabətə davamlı sahədir. Xidmətlərimizə aşağıdakılar aiddir:

  • Qiymətlərin tənzimlənməsi və mövsümi iş axının dəyişməsi
  • Qida təhlükəsizliyinin qorunması
  • Yeni texnologiyaların tətbiqi
  • Kiber təhlükəsizlik saxtakarlığı və təhdidlərə nəzarət
  • İdarəçiliyin uyğunluğunu və mürəkkəb vergi məsələlərinin başa düşülməsi
  • Qlobal bazara uyğunlaşma

Sizə necə kömək edə bilərik?

1. Maliyyələşdirmə dəstəyi
2. Vergi planlaşdırması və uyğunluq
3. Müəssisənin yenidən qurulması və dövriyyəsi
4. Birləşmə və satınalmalara dəstək
5. Biznes qiymətləndirmələri
6. İnformasiya sistemi sahəsində məsləhətləşmə və tətbiq
7. Büdcə, inventarizasiya və xərclərə nəzarət
8. Təminat hesabatı
9. Aksiz vergi uyğunluğu