Non Profit Organizations and Charities

Qeyri-kommersiya və Xeyriyyə təşkilatları

“ABAK-Az Crowe Ltd” geniş xidmətlər çeşidi təqdim edir.

Qeyri-kommersiya və Xeyriyyə təşkilatları

Bizim xidmətlər çeşidimiz qeyri-kommersiya sektorunun tələbləri ilə əlaqəli olan iqtisadi cəhətdən səmərəli və çoxşaxəli xidmətlərdir.

  • Zəmanət / Məsləhət / Vergi / Dəstək
  • İcmallar, vergiyə uyğunluq və tövsiyələr
  • Daxili və xarici audit
  • Mühasibat uçotu və Autsorsinq
  • Şirkətin formalaşdırılması
  • İdarəetmə icmalları
  • Strategiyaların hazırlanması
  • Müəssisələrin birləşdirilməsi əməliyyatı