Nahid Huseynli

Nahid Hüseynli

Mühasibat uçotu və Autsorsinq şöbəsinin koordinatoru
ABAK-Az Crowe Ltd
CV