Jalal Rahimli

Cəlal Rəhimli

İnsan Resursları üzrə Mütəxəssis
ABAK-Az Crowe Ltd
CV