Jalal Safarov

Cəlal Səfərov

Mühasibat uçotu qrupunun rəhbəri
ABAK-Az Crowe Ltd
CV