Elchin Guliyev

Elçin  Quliyev
Ph.D

Daxili Audit və Layihə Nəzarəti şöbəsinin Meneceri
ABAK-Az Crowe Ltd
CV