our people

Mütəxəssislər

Zamin Husseynov
Zamin Hüseynov
Direktor
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Rashad Husseynov
Rəşad Hüseynov
Audit üzrə Partnyor
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Elchin Samadli
Elçin Səmədli
Partner
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Elshad Hajiyev
Elşad Hacıyev
Qiymətlətləndirici ekspert
ABAK-Az Crowe Ltd
Ahmad Mammadov
Əhməd Məmmədov
Maliyyə sektoru üzrə koordinator
ABAK-Az Crowe Ltd
Zaur Garadagli
Zaur  Qaradağlı
Baş Vergi Məsləhətçisi
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Nahid Huseynli
Nahid Hüseynli
Mühasibat uçotu və Autsorsinq şöbəsinin koordinatoru
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Jalal Safarov
Cəlal Səfərov
Mühasibat uçotu qrupunun rəhbəri
ABAK-Az Crowe Ltd
CV