our people

Mütəxəssislər

Zamin Husseynov
Zamin Hüseynov
Direktor
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Rashad Husseynov
Rəşad Hüseynov
Partnyor
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Elchin Samadli
Elçin Səmədli
Partnyor
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Agil Eyvazov
Aqil Eyvazov
Partnyor
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Elshad Hajiyev
Elşad Hacıyev
Qiymətlətləndirici ekspert
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Irshad Mammadov
İrşad Məmmədov
Qiymətləndirici-ekspert
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Elchin Guliyev
Elçin  Quliyev
Daxili Audit və Layihə Nəzarəti şöbəsinin Meneceri
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Ahmad Mammadov
Əhməd Məmmədov
Maliyyə sektoru üzrə koordinator
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Narmin Chakal
Nərmin Çakal
Auditor köməkçisi
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Sadi Tahirzade
Sədi Tahirzadə
Mühasib
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Nahid Huseynli
Nahid Hüseynli
Mühasibat uçotu və Autsorsinq şöbəsinin koordinatoru
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Jalal Rahimli
Cəlal Rəhimli
İnsan Resursları üzrə Mütəxəssis
ABAK-Az Crowe Ltd
CV
Kamran İldirimli
Kamran İldırımlı
Mühasib
ABAK-Az Crowe Ltd
CV