Những công việc Nhân sự, Kế toán cần thực hiện trong tháng 7/2019

24/06/2019
  1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019
  2. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế quý II/2019
  3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý II/2019
  4. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 07/2019
  5. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 07/2019
  6. Nộp tờ khai thuế TNCN
  7. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  8. Nộp tờ khai thuế GTGT