DỰ THẢO SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP LIÊN QUAN TỚI MỨC KHỐNG CHẾ CHI PHÍ LÃI VAY

09/01/2020
Nghị định 20/2017/NĐ-CP - Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2017 (“Nghị định 20”), kể từ khi ra đời đã được coi là một bước tiến quan trọng trong quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“GDLK”), nhằm hạn chế hoạt động chuyển giá, trốn thuế thông qua GDLK. Nghị định 20 hiện thực hóa một số quy định được đề xuất trong các Hành động chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận (“BEPS Actions”) của OECD, theo đó đưa các quy định về GDLK tại Việt Nam tiến gần tới các chuẩn mực quốc tế và tăng tính minh bạch trong hoạt động chống chuyển giá.


Chi tiết cụ thể vui lòng xem tại đây