Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT điều chỉnh tăng từ 01/07/2019

21/05/2019

Ngày 09/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2019.

Theo đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa được điều chỉnh lên không quá 29.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) kể từ ngày 01/07/2019.