Gia hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp

18/03/2020

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 897/TCT-QLN hướng dẫn gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19. Theo đó:

1. Gia hạn nộp thuế

  • Trường hợp được gia hạn nộp thuế: quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

“a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.”

  • Hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế: quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế được gửi tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp người nộp thuế.

2. Miễn tiền chậm nộp thuế

  • Trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế: quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp: quy định tại khoản 3 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Chi tiết hướng dẫn quý khách hàng xem công văn tại đây.