Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

27/02/2019
Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 được đánh giá là một sự tiến bộ của kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập với các chuẩn mực kế toán quốc tế. Bản chất kế toán được đề cao giúp người kế toán dễ dàng cung cấp các thông tin tài chính kế toán cho các bên liên quan.

Bên cạnh đó, việc thay đổi của chế độ kế toán doanh nghiệp cũng gây đôi chút trở ngại cho các kế toán khi áp dụng tại doanh nghiệp khi họ đã quen thuộc với Quyết định 15, Quyết định 48. Họ thường sẽ phải tra cứu qua lại giữa Thông tư 200 và 2 quyết định này để tìm ra sự thay đổi và tìm hiểu các điểm mới của chế độ.