Cập nhật thuế và các vấn đề liên quan

Webinar - Hội thảo trực tuyến

Địa điểm:
Thời gian:

12/08/2020 9:00 AM Pacific

Thời gian:

12/08/2020 11:00 AM Pacific

Chủ đề: Kế Toán

Nửa đầu năm 2020 là giai đoạn có tương đối nhiều biến động về kinh tế xã hội do Đại dịch Covid-19, dây là giai đoạn mà Chính phủ và Quốc hội có sự xem xét điều chỉnh nhiều chính sách thuế nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như gia hạn nộp thuế, thay đổi giới hạn tính chi phí lãi vay đối với giao dịch liên kết, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ...Đồng thời Luật Quản lý thuế mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020 bắt đầu đi vào đời sống của các doanh nghiệp, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các anh chị kế toán thuế phải cập nhật các chính sách mới một cách kịp thời để tận dụng được các quyền lợi, cũng như tuân thủ các chính sách thuế một cách đúng đắn và hoàn thành trách nhiệm với Ngân sách nhà nước. Do vậy Crowe Vietnam tổ chức Webinar để giới thiệu các điểm mới về thuế tới các anh chị Kế toán trưởng/Kế toán thuế và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cùng các anh chị!

Trân trọng kính mời anh/chị đăng ký tham dự buổi hội thảo trực tuyến do Crowe Vietnam tổ chức.

Đăng ký tại đây

Các phần nội dung chính của hội thảo:

  • Phần 1: Những điểm mới của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ tháng 7/2020
  • Phần 2: Cập nhật một số điểm mới về thuế TNCN, TNDN, GTGT, thuế nhà thầu
  • Phần 3: Các chính sách thuế về gia hạn nộp thuế, nhận hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19
  • Phần 4: Chia sẻ kinh nghiệm và hỏi đáp (trực tuyến)
Nguyen Thi Thu Huyen
Diễn giả
Nguyễn Thị Thu Huyền 
Chủ nhiệm kiểm toán, Chủ nhiệm tư vấn thuế | CPA (VN), CTA
+ 14 năm kinh nghiệm kiểm toán, tư vấn thuế cho các khách hàng ở các lĩnh vực ngành nghề Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ;
+ Cử nhân Học viện Tài chính;
Nguyen Thi Thu Huyen