Chia sẻ quan điểm của Cơ quan thuế và giải đáp vướng mắc trong áp dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp

Webinar- Hội thảo trực tuyến

Địa điểm:
Thời gian:

10/09/2020 9:00 AM

Thời gian:

10/09/2020 11:00 AM

Chủ đề: Thuế

Thực tế cho thấy trong triển khai hóa đơn điện tử vẫn còn khá nhiều vướng mắc và khó khăn đối với doanh nghiệp. Thực trạng này có thể đến từ nhiều nguyên nhân, tuy nhiên căn bản nhất vẫn là sự đa dạng của các tình huống phát sinh trên thực tế.  

Vì vậy, với mong muốn được trao đổi và chia sẻ cùng với các anh/ chị đang làm công tác kế toán tại doanh nghiệp về kinh nghiệm xử lý liên quan đến hóa đơn điện tử, cũng như các quan điểm của cục thuế khi hướng dẫn cho một số tình huống cụ thể, Crowe Vietnam xin tổ chức buổi Hội thảo này và mong được đón tiếp cũng như nhận được ủng hộ từ các anh/ chị.

Đăng ký tại đây

Tham gia hội thảo chúng ta hiểu rõ hơn một số vấn đề sau:

  • Cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa đơn điện tử;
  • Nắm rõ  các quy định về lập, lưu trữ, sử dụng hóa đơn điện tử;
  • Phân biệt được các loại hóa đơn điện tử, hóa đơn chuyển đổi sang hóa đơn giấy;
  • Chia sẻ những vướng mắc tại doanh nghiệp mình và cùng tham gia giải đáp những vướng mắc tại doanh nghiệp khác;
  • Những điểm cần lưu ý khác
     

 


Phan Hoàng Giang

Hơn 9 năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán độc lập, có một thời gian làm trong mảng kiểm toán nội bộ, tư vấn chuyển giá. 
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA Việt Nam).


Phan Hoàng Giang
Phan Hoàng Giang
Audit Manager
Nguyễn Tuấn Anh
Hơn 5 năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán độc lập với những khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau: giáo dục, xây dựng, sản xuất, thương mại,...
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA Việt Nam).
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Audit Assisstant Manager