Cập nhật tình hình thanh kiểm tra chuyển giá- Tác động của Covid-19 và những điểm cần lưu ý

Webinar - Hội thảo trực tuyến

Địa điểm:
Thời gian:

21/08/2020 2:00 PM

Thời gian:

21/08/2020 4:00 PM

Chủ đề: Chuyển Giá

Chuyển giá luôn là một chủ đề trọng điểm trong kế hoạch thanh kiểm tra của cơ quan thuế. Dưới tác động của đại dịch, các hoạt động thanh kiểm tra của cơ quan thuế có điểm gì cập nhật so với các năm trước đây? 
Đại dịch Covid-19 đã đang và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng tới hoạt động của tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có những chuẩn bị phù hợp để hạn chế những rủi ro về chuyển giá, giai đoạn hậu Covid-19.

Tham gia hội thảo chúng ta hiểu rõ hơn một số vấn đề sau: 

  • Cập nhật tới doanh nghiệp tình hình thanh kiểm tra chuyển giá trong thời gian gần đây;
  • Phân tích các tác động của Covid-19 tới hoạt động của doanh nghiệp, các giao dịch liên kết, cũng như các vấn đề liên quan về chuyển giá;
  • Trao đổi về các khuyến nghị đối với doanh nghiệp để có thể hạn chế các rủi ro về chuyển giá sau này.

Đăng ký tại đây

Tran Hoang Ha
  • Trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và chuyển giá; Cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực (bất động sản, xây dựng, dầu khí, ô tô xe máy, hàng không, logistics, v.v.)
  • Thành viên hiệp hội CPA Úc, từ tháng 6 năm 2019;
  • Thạc sỹ tài chính ngân hàng - ESCP EUROPE Business School, Pháp
Tran Hoang Ha
Trần Hoàng Hà
Advisory Manager