kateryna proskura article

Наслідки перевищення повноважень директором

Коли договір може бути визнаний фіктивним?

Катерина Проскура
07.03.2019
kateryna proskura article
Наслідки перевищення повноважень директором

Перевищення повноважень керівника ТОВ при підписаннi договорів, що передбачають здійснення правочину на суму, більшу 50% чистих активів ТОВ, створює податкові ризики для покупця?

Закон України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ /ТДВ).

Відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ/ТДВ Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

Отже, директор підписуючи такі правочини без рішення зборів ризикує понести відповідальність, починаючи з матеріальної та моральної, закінчуючи кримінальною за перевищення повноважень та зловживання службовим становищем.

Аналізували нечисленні статті юристів, як захиститсь підприємству від даної норми, про ризики директора, про ризики оскарження правочинності договорів, укладених одноосібно директором без протоколу (рішення) засновників. Висновок екоміста: ризки значні визнання таких договорів нікчемними.

Нагадаємо, что таке чисті активи, та де брати цифру. Чисті активи - сума активів, що залишилась після вирахуванням всіх зобов'язань підприємства.

Існує декільки формул розрахунку вартості чистих активів, наприклад:
Чисті активи = Активи - Поточні зобов'язання - Довгострокові зобов'язання

Для полегшення задачі: дана сума, як би її не розраховувати, є підсумком 1 розділу пасиву балансу (власний капітал) – рядок 1495 Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Замислитесь керівники ТОВ – ви швидко зрозумієте, що більшість ваших договорів підпадають під необхідність застердження загальними зборами застовників (особливо підприємства, що декларують збитки, мають від'ємний власний капітал, новостворені підприємства).

На яку дату визначати вартість чистих активів при укладанні договору?

Як йшлось вище, ч.2 ст. 44 Закону про ТОВ/ТДВ визначено вартість «чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу». Отже, для порівняння суми договору з показником чистих активів товариства на кінець попереднього кварталу мають враховуватись:
• або дані квартального Балансу (якщо ТОВ/ТДВ складає фінзвітність щоквартально),
• або дані бухобліку на кінець такого кварталу (зокрема, дані оборотно-сальдової відомості товариства).
Закон про ТОВ/ТДВ не привязується до даних саме балансу і не вимагає позачергового його складання з метою підтвердження повноважень керівника товариства.

Отже, повноваження на укладення правочину підтверджуються розрахунком чистих активів на кінець попереднього кварталу, а не на дату укладення договору. Розрахунок вартості чистих активів проводиться один раз і буде діяти протягом наступного кварталу та поширюватиметься на всі правочини, які більші за 50% вартості чистих активів на кінець попереднього кварталу.

Що ж робити в практиці з цією нормою? Популярними пропонованими варіантами вирішення проблеми є наступні:
1) під кожний договір складати протокол (рішення) засновників про вчинення правочину, що перевищує 50% чистих активів підприємства;
2) п.1 тієї ж статті 44 Закону про ТОВ/ТДВ містить норму, що «Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини). Отже, можна намагатися визначити Статутом особливий порядок визнання правочинів значними – що мабуть вже ризиково у звітлі формулювань п.2 статті 44;
3) погоджувати такі правочини після їх укладання, наприклад щомісячно, щоквартально чи щорічно. При цьому ризики для директора все одно залишаться. Крім того, у поганому випадку, може бути ситуація, коли учасники не погодять укладені директором правочини;
4) Законом про ТОВ/ТДВ не передбачено, але і не заборонено, надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. По аналогії, Законом про акціонерні товариства такий механізм передбачений.

В даному контексті звертаємо увагу, що Господарським процесуальним кодексом передбачено право учасника товариства з часткою понад 10% подавати позов про відшкодування збитків посадовими особами за дії чи бездіяльність, в т.ч. звільненим. Є негативна для директорів судова практика.

Чи вплине недотримання вимог ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ/ТДВ на дійсність укладених правочинів та чи створить податкові ризики для покупця виключення з витрат та податкового кредиту суми товарів послуг, придбаних на підставі договору, що врешті може бути визнаним нікчемним?
Такі порушення не тягнуть за собою недійсність правочину, якщо одна зі сторін не буде заперечувати проти нього через неналежність повноважень підписанта. В такому разі — спір буде вирішуватись в суді (ч. 3 ст. 215 ЦКУ) і його результат може бути не на користь ТОВ.

Отже, укладення договору на суму, що перевищує 50% вартості чистих активів підприємства без затвердження протоколом (рішенням) засновників, потенційно створює податкові ризики для покупця, що при визнанні судом такого договору нікчемним у покупця в перевірці знімуть з витрат вартсіть придбаних товарів/послуг за таким договором, а токож – податковий кредит з ПДВ.

Чи надавати контрагенту і в якому вигляді інформацію щодо чистих активів ТОВ/ТДВ?
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.