tư vấn rủi ro

Tư vấn Rủi Ro

Quý vị đã đáp ứng được hoặc vượt trên những tiêu chuẩn khắt khe hiện nay về quản lý rủi ro?
Tư vấn rủi ro?
Là một doanh nghiệp quốc tế, quý vị phải tìm cách vượt qua hàng loạt rủi ro trên nhiều lĩnh vực: chiến lược, hoạt
động, tuân thủ, và báo cáo. Ngày nay, các bên liên quan - bao gồm cả cổ đông, khách hàng và người lao động - đều
đưa ra những tiêu chuẩn rất cao.
 
Mặc dù văn hóa và phong tục khác nhau, nhưng cách thức xác định và kiểm soát rủi ro của các ban lãnh đạo
và quản lý khắp nơi trên thế giới đều có sự tương đồng. Quản lý rủi ro hiệu quả và phù hợp mang lại cho
quý vị và nhân viên của quý vị sự an tâm để tập trung vào việc đạt được các mục tiêu kinh doanh then
chốt của doanh nghiệp.
 
Các rủi ro luôn song hành cùng cơ hội. Vì vậy,các tổ chức hàng đầu cần cẩn trọng trong việc đánh giá rủi
ro của các danh mục đầu tư và phân bổ nguồn lực phù hợp để xác định và quản lý rủi ro trọng yếu một
cách hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đối với các tổ chức này, việc thiết lập một bộ phận quản lý
rủi ro hiệu quả là vấn đề cấp thiết hiện nay.
 
Bằng việc hợp tác với các công ty thành viên của Crowe Global, đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Bộ
phận Tư vấn rủi ro toàn cầu của mạng lưới, Crowe Vietnam tin tưởng rằng chúng tôi có đủ chuyên
môn sâu rộng để giúp quý vị cải thiện vấn đề về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro.
 
Dịch vụ của Chúng Tôi

Dịch vụ chính của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ quý vị quản lý rủi ro tổng thể một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi hỗ trợ nội bộ công ty của quý vị trong nỗ lực làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm trên nhiều lĩnh vực, bao gồm:

Kiểm toán nội bộ

 • Cải tiến quy trình
 • Tuân thủ quy định
 • Cải tiến Kiểm toán nội bộ
 • Hợp tác/ Thuê ngoài
 • Soát xét đảm bảo chất lượng

Rủi ro công nghệ

 • Tư vấn bảo mật CNTT
 • Thiết kế và triển khai bảo mật cho các ứng dụng ERP
 • Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CNTT
 • Dịch vụ tư vấn các vấn đề về luật Sarbanes-Oxley
 • Đánh giá tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của ngành công nghiệp thẻ thanh toán

Quản trị doanh nghiệp

 • Đưa ra tiêu chí đánh giá ban quản trị
 • Đánh giá kiểm soát nội bộ cấp đơn vị

Quản trị rủi ro

 • Hỗ trợ xác định và đánh giá các hồ sơ rủi ro trọng yếu
 • Hợp tác phát triển các kế hoạch ưu tiên để giảm thiểu và quản lý các rủi ro đã được xác định
 • Đề xuất một khuôn khổ chung cho việc quản lý rủi ro và mức rủi ro hợp lý cho toàn doanh nghiệp
 • Hợp tác phát triển các chính sách và quy trình quản lý rủi ro
 • Hỗ trợ việc xác định các chỉ số rủi ro trọng yếu để đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo rủi ro