dịch vụ kiếm toán

Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

Quý vị đang tìm kiếm một đơn vị Kiểm toán mới, nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan cao nhất
Lý do lựa chọn Chúng tôi
 • Đội ngũ chuyên nghiệp: các Kiểm toán viên hành nghề dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của chúng tôi sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của Quý vị cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp
 • Mức phí hợp lý: chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu về mức phí dịch vụ của khách hàng và cam kết cùng với khách hàng kiểm soát chi phí hợp lý
 • Quy trình hiệu quả: chúng tôi đơn giản hóa mọi vấn đề phức tạp và luôn cải tiến quy trình theo hướng hiệu quả nhất
 • Giá trị gia tăng: bên cạnh những giá trị cốt lõi, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, thông qua các hoạt động ví dụ như tư vấn thường xuyên những vấn đề về kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ, cung cấp miễn phí những cập nhật về quy định hiện hành dưới hình thức bản tin điện tử và hội thảo
 • Mạng lưới quốc tế: đối với những giao dịch quốc tế, Quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng vào mạng lưới toàn cầu của chúng tôi
 • Bảo mật: chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật, do đó chúng tôi xây dựng một hệ thống chặt chẽ nhằm giữ vững cam kết của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi luôn hiểu rõ phạm vi dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu của khách hàng, và cam kết cung cấp dịch vụ một cách kịp thời và hiệu quả, phù hợp khung thời gian mà khách hàng đề xuất. Dịch vụ kiểm toán và bảo đảm của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo CMKTVN & CMKTQT
 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
 • Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất của Tập đoàn
 • Báo cáo tài chính theo CMKTQT
 • Hợp đồng soát xét đặc biệt
 • Soát xét thông tin tài chính cho mục đích Sáp nhập & Mua lại
 • Lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính
 • Soát xét hoặc kiểm toán hệ thống quản lý nội bộ
 • Soát xét  theo thủ tục thỏa thuận trước

Thông tin liên hệ

Vui lòng gửi thông tin chi tiết của Quý Khách để chúng tôi có thể sớm liên hệ lại