so tay thue nha thua nuoc ngoai

Sổ tay thuế nhà thầu nước ngoài

08/11/2018
so tay thue nha thua nuoc ngoai

1. Đối tượng nộp thuế

2. Căn cứ xác định thuế nhà thầu nước ngoài

2.1. Các loại thuế áp dụng

3. Các phương pháp kê khai và tính thuế NTNN

3.1. Phương pháp kê khai

3.2. Phương pháp trực tiếp

3.3. Phương pháp hỗn hợp

3.4. Tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu đối với một số trường hợp:           

4. Kê khai và quyết toán thuế NTNN