Thuế Thu nhập cá nhân 2020

Thuế Thu nhập cá nhân 2020

05/03/2020
Thuế Thu nhập cá nhân 2020

Crowe Việt Nam trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Sổ tay thuế 2020”. Cuốn sổ tay sẽ cung cấp những thông tin tóm lược hữu ích và cập nhật nhất về những quy định và văn bản phát luật thuế hiện hành ở Việt Nam. Đặc biệt, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020 với nhiều sự thay đổi đáng chú ý.