Taxation

Thuế

1. Thủ tục thuế ban đầu

 hi

 

 2. Các loại thuế

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu trên thu nhập của một tổ chức, đơn vị hợp pháp.
 • Thuế giá trị gia tăng là thuế trên giá trị gia tăng của hàng hóa hay dịch vụ phát sinh trong các giai đoạn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng tại Việt Nam.
 • Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu trên thu nhập của cá nhân sinh sống, làm việc và kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Thuế xuất, nhập khẩu là thuế gián thu đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới quốc gia.
 • Thuế nhà thầu nước ngoài là thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động theo luật pháp Việt Nam có phát sinh thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ liên quan đến hàng hóa tại Việt Nam.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa và dịch vụ nhất định trong danh sách các quy định của Nhà nước về điều chỉnh sản xuất hoặc hướng dẫn tiêu thụ. 
 • Thuế bảo vệ môi trường đánh vào các loại hàng hóa và sản phẩm nhất định có ảnh hướng xấu đến môi trường khi sử dụng.
 • Lệ phí môn bài là một mức phí cụ thể và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
 • Các loại thuế khác như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, …

3. Mốc thời gian khai báo thuế và báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 

Doanh nghiệp thành lập ở Việt Nam phải báo cáo hoạt động doanh nghiệp theo tháng, quý và theo năm cho các cơ quan chức năng:

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
 • Khai báo thuế và quyết toán thuế đối với VAT, PIT, CIT …;
 • Báo cáo thay đổi lao động;
 • Báo cáo tình hình dự án đầu tư.

4. Chuyển giá

Quy định về giá giao dịch trong các giao dịch liên kết phải được thực hiện theo giá giao dịch độc lập. Theo quy định, khai báo về các giao dịch liên kết và phương pháp xác định giá là bắt buộc cùng với tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Cơ quan thuế Việt Nam tuân theo cách tiếp cận tài liệu ba cấp và các mẫu khai theo quy định bắt buộc phải nộp vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba tính từ cuối năm dương lịch hoặc năm tài chính theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Thông tư 41/2017/NĐ-CP và Luật quản lý thuế 38/2019/QH14. Cơ quan thuế Việt Nam đẩy mạnh nỗ lực trong chương trình kiểm tra chuyển giá nhằm vào các doanh nghiệp cụ thể có giao dịch đáng kể với các bên liên kết, thua lỗ liên tục hoặc lợi nhuận thấp so với các công ty khác trong ngành.

Chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường. Vui lòng bấm nút bên dưới để xem thêm.