Summary of Foreign Direct Investment

Tóm tắt về Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo Tổng Cục Thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào Việt Nam, bao gồm vốn mới đăng ký và vốn bổ sung, vốn góp và quyền mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài, đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng hằng năm là 3,1%.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 lĩnh vực, trong đó nổi trội là ngành chế biến và sản xuất với tổng số vốn là 21,56 tỷ USD, chiếm 67,8% trong tổng số. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 3,31 tỷ USD, chiếm khoảng 10,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

hi

 

Có 7 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư là 6,69 tỷ USD; Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư là 5,73 tỷ USD; và Singapore đứng thứ 3 với 4,47 tỷ USD tổng số vốn đầu tư đăng ký.