trách nhiêm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Medium Placeholder

Tại Crowe Vietnam, Trách nhiệm xã hội luôn được coi trọng. Giá trị cốt lõi “Quan tâm – Chia sẻ - Đầu tư – Phát triển” là một phần quan trọng trong mọi việc chúng tôi làm cho Nhân viên, Khách hàng và Môi trường của chúng tôi.

Nhân viên của chúng tôi

Chúng tôi trân trọng tất cả nhân viên và luôn sẵn sàng mang tới cho họ những cơ hội để tận dụng năng lực chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao mức độ chuyên nghiệp của nhân viên, qua đó đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng được những yêu cầu của thị trường liên tục thay đổi và đón đầu được những thách thức. Chúng tôi cũng duy trì việc trao đổi cởi mở và thắt chặt mối quan hệ trong công ty thông qua các hoạt động dành cho nhân viên.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ và giúp khách hàng phát triển bằng cách cung cấp cho họ những dịch vụ đào tạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các tổ chức phi chính phủ.

Môi trường của chúng tôi

Là một công dân toàn cầu có trách nhiệm và biết chia sẻ, mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đối với môi trường trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân viên, chúng tôi nêu cao các phong trào như in giấy tiết kiệm, tái sử dụng rác, hoặc tham gia các “hoạt động xanh” như Giờ Trái đất. Chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên hành động để bảo vệ môi trường.