mert 3

Bağımsız Denetim

Müşterilerimize sadece yasaların gerekliliklerini yerine getirmelerinde değil aynı zamanda ön görülerimiz ile de yardımcı oluyoruz. 
mert 4
Ortaklarımız ve uzmanlarımız, denetiminizi dürüstlük ve tarafsızlık ile Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak gerçekleştirir.

Bağımsız Denetim 

§  Kurumsal Finans Hizmetleri

§  Mali Tabloların, UFRS Kapsamında Diğer Raporlama

veya Fonksiyonel Para Birimlerine Çevriminin Yapılması

§  Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları
hazırlanması

§  Şirket satın alımlarında ve benzer kompleks
operasyonlarda

§  Şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri