Bdanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to usługa, której celem jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność i jasność danych finansowych firmy, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka decyzji podejmowanych przez odbiorcę sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdań finansowych – międzynarodowe standardy

Badanie sprawozdań finansowych prowadzimy zgodnie z krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu autorskich metod opracowanych przez ekspertów Crowe Global. Rzetelność naszej pracy gwarantują międzynarodowe standardy i doświadczenie sieci Crowe Global.

Badanie sprawozdania finansowego – etapy usługi

W każdym przypadku dostosowujemy strategię badania do specyfiki działalności klienta. Jednym z pierwszych etapów naszych prac jest poznanie działalności badanej spółki, jej organizacji, wyników, sytuacji finansowej oraz otoczenia gospodarczego i prawnego, a także systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy i analizujemy czynniki ryzyka i planujemy badanie.

Zapewniamy pełen przepływ informacji między klientem a naszym zespołem, co skutkuje wzrostem efektywności badania i gwarantuje terminowe zakończenie prac.
Wraz z opinią i raportem biegłego przedstawiamy zarządowi lub radzie nadzorczej ważne, lecz nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie kwestie, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie spółki, a w szczególności na organizację kontroli wewnętrznej.

Badanie sprawozdania finansowego - zakres usługi:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe