Webinar

Tarcza antykryzysowa - podatki. Praktyczne aspekty wykorzystania wsparcia i uproszczeń w zakresie podatków i ZUS

Polska: Polska
Data rozpoczęcia:

2020-04-15 11:00

Data zakończenia:

2020-04-15 11:45

Webinar
Tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg rozwiązań z zakresu podatków dochodowych, podatków lokalnych oraz ubezpieczeń społecznych, które mają na celu obniżenie lub przesunięcie terminów płatności tych zobowiązań. Jednak warunki stosowania przewidzianych ulg i uproszczeń powodują liczne trudności.

Podczas webinaru zostały omówione praktyczne problemy związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie zwolnień podatkowych, odroczenia, rozłożenia na raty płatności podatków, składek ZUS oraz pozostałych należności publicznoprawnych, w szczególności:

  • które uproszczenia są automatyczne, a które wymagają złożenia wniosku
  • jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o odroczenie /umorzenie należności
  • jak liczyć spadek przychodów
  • kto i kiedy może nie stosować ulgi na złe długi w CIT
  • kto może ubiegać się o zwolnienie z ZUS i kiedy złożyć wniosek
  • jak ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości


Prelegenci:

Agata Nieżychowska, Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Crowe

Adam Sękowski,Manager Działu Doradztwa Podatkowego Crowe

Obejrzyj nagranie