Michał Palejko

Michał Palejko

Strategy Advisor
Crowe

Michał odpowiedzialny jest za obsługę kluczowych Klientów Grupy. Wspiera Klientów w optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych, budowie strategii outsourcingu procesów księgowych oraz dopełnieniu obowiązków badania sprawozdań finansowych i przepisów podatkowych. Swoje doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w spółkach informatycznych, gdzie odpowiedzialny był za sprzedaż i rozwój biznesu, obsługiwał średnie i duże firmy z branży windykacyjnej, dystrybucyjnej, ubezpieczeniowej i deweloperskiej.