Anders Hoff Bjørkli, siviløkonom i Crowe Vika.

– En perfekt miks av personlig frihet og ansvar

18.10.2022
Anders Hoff Bjørkli, siviløkonom i Crowe Vika.
Anders Hoff Bjørkli, siviløkonom i Crowe Vika.
Det er ikke alltid karriereveien blir som man tror. Anders ble nesten ved en tilfeldighet en del av Crowe. Det Crowe tilbyr gjør at han ser selskapet som en perfekt match for veien videre. 

Anders Hoff Bjørkli er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har jobbet ett år i Crowe. Han vet derfor noe om hva nyutdannede og ferske kandidater har i møte med arbeidslivet innen revisjon:

– Jeg er ennå for «fersking» å regne, men det er utrolig hvor mye kun det ene året har gitt av læring, sier Anders.

Svømmer på dypt vann

En filosofi flere nyansatte i Crowe trekker frem som positiv, er at man raskt skal få og ta ansvar. Dette setter også Anders pris på:

– Ganske raskt ble jeg den kunden forholdt seg til og hadde mye kontakt, både på telefon og e-post. Man ble bindeleddet, eller delte rollen med ansvarlig partner. Og det er noe man virkelig vokser på, forteller Anders.

Hva tok du med fra studiene som du fikk bruk for?

– En del fag, som bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse, er eksempler på emner jeg fikk bruk for med en gang, ellers fra skolen har jeg med meg en grunnleggende forståelse for hvordan en bedrift og økonomien fungerer. 

Og så var det rett i gang med revisjon?

– Ja, jeg fikk oppdrag å jobbe på umiddelbart. Heldigvis eksisterer det en kultur hvor det er lav terskel for å spørre en kollega. Står du fast eller trenger å diskutere en problemstilling, er det bare å spørre, forteller Anders.

– Det gir grobunn for en god læringskultur og gjør at læringskurven, som i utgangspunktet er bratt, blir lett å komme seg oppover. Jeg føler at jeg raskt kom meg opp på et nivå som paradoksalt nok gjør at jeg ser hvor mye jeg ennå har å lære. Det ville tatt lengre tid andre steder, tror jeg.

Tilfeldighetenes spill

Anders hadde ikke hørt om Crowe tidligere, og kom litt tilfeldig inn. En kompis, et godt innsalg og noen intervjuer var det som skulle til.

– Ja, det var litt tilfeldig at det ble Crowe. Jeg ønsket meg til et sted hvor man får mye ansvar og får være med på en revisjon fra a til å. Og gjerne et sted hvor man har mye kontakt med kunder. Så gjorde jeg litt research, og snakket med en kompis som jobber her. Når han roste selskapet opp i skyene og vektla den kulturen som er her, så ble jeg umiddelbart interessert, forteller Anders.

Stor frihet – og rom for personlig vekst

Anders fremhever miljøet, kulturen og friheten selskapet gir, som avgjørende for egen karrierevei – og mener det er suksessfaktorer for fremtidig rekruttering.

– Noe av det viktigste vi kan selge inn er nettopp det jeg tente på; vi er et mellomstort selskap hvor det er lav terskel for å spørre om hjelp, og hvor kulturen gir muligheter for personlig vekst. Du kan også velge hvordan hverdagen din skal se ut. Den tilliten gjør at du føler deg verdsatt, fastslår Anders.

– Det er frihet under ansvar. Det viktigste er at du leverer et godt stykke arbeid, poengterer Anders.

Hvilke tips har du til ferske kandidater?

- Let etter et sted med et godt sosialt miljø, en god læringskultur og innen et felt du finner naturlig spennende og interessant. Finn mennesker du kan jobbe sammen med som innehar høy integritet, positivitet og er blant de beste på sitt fagområde. Hvis du finner en arbeidsplass med disse tingene, tror jeg virkelig du vil trives og utvikle deg ekstremt mye. Med all ydmykhet, vil jeg påstå at du finner dette i Crowe. 

Størrelsen teller 

I mengden av revisjons-, regnskaps- og rådgivningsselskaper vil et solid navn hjelpe på i rekrutteringen, tror Anders:

- Andre jeg gikk ut fra NHH med var nok på jakt etter «de fire store». Jeg vil tippe at 70 % gikk til revisjon, og 30 % til konsulentbransjen. Sånn sett er det bra at Crowe nå kommer på kartet, for det vil få litt å si for rekruttering. Det hjelper å ha et anerkjent navn når man er i markedet for nye ansatte, forteller Anders.

Var navn noe du så etter selv?

– Til dels, men et annet tips kan være nettopp det å se etter selskapene av mellomstor størrelse. De er gjerne satt opp på en mindre rigid måte, noe som gjør at flere muligheter kan by seg, fortsetter Anders.

– Og til slutt kan jeg jo legge til at Crowe har en relativt ung partnerrekke. Det er ganske unikt blant revisjonsselskapene. Så om du er en person med ambisjoner, da har du kommet til riktig sted, avslutter Anders.