Roger Drage

Roger Drage

Partner og daglig leder
Vidi Revisjon AS

Erfaring

  • Roger har vært partner i Vidi Revisjon AS siden 2009, og arbeider hovedsaklig med små og mellomstore kunder innenfor de fleste bransjer.  

  • Roger startet i Vidi Revisjon AS i 2008 etter å ha vært ansatt 8 år hos EYs Oslokontor.  

  • I EY arbeidet Roger hovedsakelig innenfor bransjene eiendom, handel og entreprenørvirksomhet.  
  • Roger startet i EY i år 2000 etter to år hos et mindre revisjonsfirma i Oslo. 

 
Utdannelse

  • Statsautorisert revisor i 2006 etter å ha fullført Høyere Revisorstudium ved Handelshøyskolen i Bergen i 2004.

  • Registrert revisor i 2001 etter å ha fullført revisorstudet ved Handelshøyskolen BI i Sandvika 1995-1998.