earthquake

Potpora za otklanjanje štete zbog potresa ne smatra se oporezivom plaćom

4/7/2020
earthquake

Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog uništenja i oštećenja imovine uzrokovanih potresom koji je zadesio Grad Zagreb i okolicu 22. ožujka 2020. godine ne smatra se oporezivom plaćom, pod uvjetom da je isplaćena svim radnicima koji su pretrpjeli štetu. Ako se takva potpora ne isplaćuje svim radnicima koji su pretrpjeli štetu, na takvu isplatu potpore treba obračunati porez na dohodak od nesamostalnog rada te pripadajuće doprinose.