Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riskienhallinta ja toiminnan vaatimustenmukaisuus mahdollistavat liiketoiminnan jatkuvuuden nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Tutustu

Oletko varautunut yritystoimintasi kannalta olennaisiin riskeihin? 

Riskienhallinta osana yrityksen ja yhteisön sisäistä valvontaa tukee päivittäistä johtamista ja tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmällisten menettelytapojen avulla tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä sekä arvioidaan taloudellisten tai toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista vaarantavien riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä.

Lisäksi riskienhallinnan avulla määritellään sovitut toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus.

Toimistomme on erikoistunut osana riskienhallintaan liittyviä palveluja erityistarkastuspalveluihin ja siinä yhteydessä toteutettaviin IT-tutkintapalveluihin. Erityistarkastusta tarvitaan tavallisimmin riita-asioissa, epäillyissä väärinkäytöstilanteissa ja maksukyvyttömyystilanteissa. Asiantuntijatodistelussa sähköisellä aineistolla on yhä tärkeämpi rooli. Asiantuntijatodisteluun liittyvä osaamisemme kattaa muun muassa taloushallintotietojen haltuunoton ja aineiston palauttamisen tutkittavaan muotoon sekä tapahtumatason analysointiin. 

Maksukyvyttömyys, yrityssaneeraus ja konkurssi


Kannattamaton liiketoiminta on maksukyvyttömyyden yksi perussyy. Yrityksen rahavirta ei riitä kattamaan ulos maksettavia maksuja. Maksukyvyttömyys on usein oikeustoimen peräytymisen tai jopa rangaistavuuden yksi ehto. Yritystoiminnan saneeraus tai konkurssi johtavat tavallisesti maksukyvyttömyysajankohdan selvittämiseen.

Olemme mukana asiantuntijoina selvittämässä maksukyvyttömyysajankohtaa liiketaloudellisesta näkökulmasta eri tilanteissa. Arvioimme tase- ja kassavirtapohjaisesti yritystoiminnan kykyä selviytyä maksukyvyttömyystilanteessa. Palvelemme toimeksiantajiamme vapaaehtoisessa tai julkisessa yrityssaneerauksessa tuottamalla asiantuntijalausuntoja ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Maksukyvyttömyyden arvioimisessa käytämme nykyaikaisia IT-tutkintasovelluksia, jotka mahdollistavat paitsi aineiston nopean haltuunoton myös pääsyn kattavasti kohdeyhteisön raportointiin ja muuhun dokumentaatioon.

Toimintamme kulmakivet ovat luottamuksellisuus, riippumattomuus ja korkea ammatillinen osaaminen. Erityistarkastuksen asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus niin kansallisissa kuin kansainvälisissä toimeksiannoissakin. Olemme toimineet asiantuntijatodistajina yli tuhannessa realisoituneessa maksukyvyttömyystilanteessa kaikissa oikeusasteissa.
Teemme yhteistyötä kaikkien johtavien maksukyvyttömyystilanteisiin erikoistuneiden asianajajien ja muiden asiantuntijoiden sekä konkurssiasiamiehentoimiston kanssa. 
Crowe Horwath International -ketjun kautta pystymme palvelemaan asiakkaitamme ja muita toimeksiantajiamme kaikissa liiketoiminnan tervehdyttämiseen liittyvissä tilanteissa sekä saneeraus- ja konkurssitilanteissa.

                           Ota yhteyttä

Tapani Vuopala
tapani.vuopala[at]crowe.fi
040 532 2114

Ville Vasama
ville.vasama[at]crowe.fi
040 450 1100

Matti Rinne

matti.rinne[at]crowe.fi
040 505 5840