Elronin palvelut

Elronin palvelut

Elron Oy:n neuvontapalvelut sisältävät energia-alan yrityskaupat (M&A), arvonmääritykset, strukturoidun rahoituksen, projektikehityksen sekä markkinaregulaation. 
Elronin palvelut

Elron konsultoi asiakkaitaan energiaprojekteissa ja energialiiketoiminnassa: hankekehityksessä, rahoituksessa, strukturoiduissa rahoitusjärjestelyissä, yrityskaupoissa ja strategisissa kysymyksissä.

Asiakkaitamme ovat energiayhtiöt, alan julkisen sektorin toimijat, sijoittajat, rahastot ja pankit sekä yritykset, jotka toimivat energiainfrastruktuurin alueella. Elronin referenssit takaavat osaltaan laajan kansainvälisen kokemuksen ja syvän osaamisen. Elronin osakkailla on kaikilla pitkä ammattiura teollisuudessa, mikä takaa ymmärryksen asiakkaan liiketoiminnasta.

Fuusiot ja yrityskaupat (M&A)

Elron neuvoo asiakkaitaan yritysosto- ja myyntihankkeissa. Hankkeet ovat tyypillisesti osakkuuksien tai liiketoimintojen ostoja/myyntejä tai niiden osien ja omaisuuserien ostoja/myyntejä. Kaupan kohteen arvonmääritys on keskeinen osa asiakkaan saamaa lisäarvoa.

Myyntihankkeissa johdamme myyntiprosessin: laadimme kohteen informaatiopaketin (Information Memorandum), tunnistamme potentiaalisimmat kiinnostuneet ostajat ja kontaktoimme alustavasti vakavimmin otettavat. Koordinoimme due diligence -tarkastuksen ja edustamme asiakkaitamme myyntineuvotteluissa aina kaupan päättämiseen asti. 

Ostajan neuvonantajana konsultoimme kaupan liiketoiminnallisissa ja rahoituksessa asioissa. Haluttaessa tarjoamme myös strategisten konsulttikumppaneidemme osaamista tarvittavissa teknisissä, operatiivisissa tai ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Strukturoitu rahoitus ja PPP-malli

Autamme asiakkaitamme kehittämään projekteja, jotka voidaan rahoittaa projektin omin vakuuksin ja näin pienentää hankkeen omistajien rahoitusriskiä ja tasevaikutuksia. Palveluihimme kuuluvat projektisopimusten neuvotteleminen sekä infomemon ja talousmallin, riskiarvioinnin, riskiallokoinnin ja herkkyysanalyysin valmisteleminen. Neuvomme asiakkaitamme rahoitusneuvotteluissa projektin lainanantajien kanssa ja koordinoimme lainanantajien projektin due diligence -selvityksen sekä neuvomme vakuutusten hankinnassa. 

Autamme julkisen sektorin asiakkaitamme selvittämään yksityisen sektorin rahoituksen käyttöä infrastruktuuri-investointeihin sekä neuvomme PPP/PFI-rahoitteisten sijoitusprojekteissa. 

Projektien kehittäminen 

Elron auttaa asiakkaitaan kehittämällä projektien kaupallisen ja sopimusrakenteen siten, että projekti saadaan myös rahoitetuksi kilpailukykyisesti. Elron konsultoi tai johtaa konsulttina projektin kehittämistä. Projektikehityksessä painotamme hyvää ja tehokasta teknistä suunnittelua tulevaa rakentamisvaihetta ja laitoksen käyttöä heti kehitysvaiheesta silmälläpitäen. Näin varmistamme, että projektin budjetti ja aikataulu sekä laitoksen suorituskyky saavutetaan. Lisäksi varmistetaan, että hanke on  ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdiltaan erinomainen.

Keskeisiä asioita projektikehtiyksessä ovat 

  • projektin johtaminen kehitysvaiheessa ja rakentamisessa
  • hankkeen talousmallin laadinta
  • sopimusrakenteen määrittely ja laadinta
  • keskeiset projektisopimukset (sähkön myynti, polttoaineen osto, laitoksen rakentaminen, käyttö- ja kunnossapito jne.)
  • rahoitusrakenteen suunnittelu
  • projektin infomemon laadinta (Project Information Memorandum);
  • hankkeen luvitus ja ympäristövaikutusten arvioinnit;
  • riskien allokointi ja vakuutukset
  • rahoitussopimukset ja vakuudet.
Energiamarkkinan regulaatio

Energia-alalla toimiville yrityksille keskeinen toimintaympäristöä määrittävä seikka on markkinaregulaatio.  Uusiutuva, hajautettu energiantuotanto lisääntyy. Samalla digitalisaatio mahdollistaa sen, että kuluttajista tulee aktiivisia markkinaosapuolia: reaaliaikaisella kulutuksen säädöllä ja hajautetun energian tuotannolla aletaan käydä monenvälistä kauppaa. Tämä mullistaa perinteisen sähköyhtiön toimintaympäristön ja markkinasääntelyn.

Markkinan tulevaisuuden, teknologioiden tuomien uusien mahdollisuuksien ja toisaalta regulaation vaikutusten ymmärtäminen yritysten liiketoiminnassa on Elronin lisäarvo asiakkaille.
Elron on tehnyt lukuisia toimeksiantoja sähkön, lämmön ja kaasun siirron ja jakelun regulaatiosta, mm. hinnoitteluanalyysejä sähkön jakelussa ja kaukolämmössä sekä vesi- ja jätevesitariffiselvityksiä.